En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.11.2014 Saat: 12:04:25

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar - Devrimler I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, işgale uğramış ve parçalanmıştır. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden bağımsızlığa kavuşmak için ölüm – kalım savaşına başlamıştı. Ülkenin düşmanlardan temizlenerek kurtu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 113675
Başlık : Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler...
Kelimeler : ekonomi, ekonomik, alanda, yapılan, inkılaplar, gerçekleştir...

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII. yüzyıldan itibaren devletin diğer kurumlarındaki gerileme eğitim kurumlarına da yansıdı. Devletin çöküşünü önlemek is...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49815
Başlık : Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler...
Kelimeler : eğitim ve kültür, alanında, hukuksal alanda, yapılan, inkıla...

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Toplumsal Hayatın Düzenlenmesi - Toplum ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yöneliktir. Bu amaçla Şapka Kanunu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37858
Başlık : Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler...
Kelimeler : toplumsal, sosyal, alanda, yapılan, inkılaplar, gerçekleştir...

Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Hukuksal Alanda Yapılan İnkılaplar Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara hukuk kuralları denir. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya ka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58741
Başlık : Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenili...
Kelimeler : hukuk alanında, hukuksal alanda, yapılan, inkılaplar, gerçek...

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Siyasi ve İdari Alanda Yapılan İnkılaplar Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılâp sürecini başlatmıştır. Türk inkılâbı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 74393
Başlık : Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler...
Kelimeler : siyasi alanda, yapılan, inkılaplar, gerçekleştirilen, saltan...

Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Sebepler - Gelişmeler Cumhuriyet, monarşiye karşı verilen özgürlük mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. XIII. Yüzyılda Magna Carta’nın ilanıyla İngiltere’de demokrasi alanında gelişmeler oldu. XVI. yüzyılda ise aydınlanma ve insan hak ve özgürlükleri alanlarında...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16350
Başlık : Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Geli...
Kelimeler : cumhuriyetin ilanını, gerektiren nedenler, hazırlayan etkenl...

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar
  Atatürk’ün Dil ve Tarih ile İlgili Görüşleri ve Yaptığı Çalışmalar Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk, yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Tü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35946
Başlık : Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar...
Kelimeler : atatürk, dil ve tarih, alanında, ile, ilgili, görüşleri, yap...

Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Türk İnkılabını Hazırlayan – Sebepler - Gelişmeler XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti, büyük bir güç hâline gelerek uzun süre dünya politikasına yön vermeyi başardı. Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. XVII. yüzyıldan i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8593
Başlık : Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler...
Kelimeler : türk inkılabı, hazırlayan etkenler, nedenler, inkılabını, s...

Atatürk İlke ve İnkılapları
  Atatürk İlke ve İnkılâpları Nelerdir - Atatürk’ün İlkeleri ve İnkılâpları Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları bariz bir şekilde görülecektir. Atatürk yaptığı yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş v...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 270449
Başlık : Atatürk İlke ve İnkılapları...
Kelimeler : Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk İlke ve Devrimleri, siy...

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
  Türk İnkılâbının Diğer İnkılap Hareketlerinden Farkı Türk inkilabı, amaç, hazırlanmış ve uyuglama yönünden diğer inkilplardan çok farkılılık gösterir. Fikir yönünden hazırlık, inkilâbının kaynağını teşkil eder. Fransız ihtilalini hazırlayan fikirleri, Fransız yazar ve fikir adamları Voltaire ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9261
Başlık : Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri...
Kelimeler : Türk inkılabının, diğer inkılap hareketlerinden farkı, Türk ...

Devletçiliğin Anlamı – Devletçilik Nedir - Devletçiliğin Manası
  Karma Ekonomi ve Devletçilik Modeli - Devletçiliğin Tanımı Devletçilik uzun süreden beri Türkiye’de uygulaması ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulamadır. Diğer bir deyimle bu uygulamaya yön veren bir temel ilkedir. Toplum i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7925
Başlık : Devletçiliğin Anlamı – Devletçilik Nedir - Devletçiliğin Man...
Kelimeler : Devletçiliğin Tanımı, Devletçiliğin Manası, Devletçilik İlke...

Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği
  Türk İnkılabının En Önemli Niteliği‏ Türk İnkılâbının en önemli özelliği bu büyük inkılâbının Türk bağımsızlığını da beraber getirmiş olmasıdır Milli egemenliği ve milli bağımsızlığını kazanan Türk Milleti, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin sadece egemenlik unsurunda bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 3906
Başlık : Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği...
Kelimeler : yeni Türk inkılabı, en önemli özelliği, ‏inkılabının n...

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Sonuçları
  Cumhuriyetin İlanındaki Gerekçeler ve NeticelerSaltanat kaldırılmış ve 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara yeni kurulan Türk devletinin yeni başkenti olmuştu. Milletvekilleri arasındaki uyuşmazlıklar yeni hükümetin teşekkülü konusunda bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Bu sebeplerle de bir hükümet kr...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13948
Başlık : Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Sonuçları...
Kelimeler : cumhuriyetin ilanı, nedenleri, ve, sonuçları, cumhuriyetin i...

Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları
  Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar 1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değer...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 61495
Başlık : Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları...
Kelimeler : Atatürk’ün bilim, sanat ve kültür alanındaki çalışmaları, ya...

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
  Saltanatın kaldırılmasının Önemli Sonuçları - Saltanatın kaldırılınca Ne Oldu Saltanatın Kaldırılması ile birlikte Osmanlı saltanatı son buldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ de resmen sona ermiş oldu. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. Güç, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13189
Başlık : Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları...
Kelimeler : saltanatın kaldırılmasının sonuçları, önemli sonuçları, salt...

Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri
  Saltanatın Kaldırılmasına Yol Açan Gelişmeler – Saltanatın Kaldırılmasında Etkili Faktörler - Saltanatın Kaldırılmasına İmkan Hazırlayan Gelişmeler Kurtuluş Savaşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı halde, Lozan görüşmelerine saltanatı temsilen İstanbul Hükûmeti’nin de çağrılması, İsta...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10045
Başlık : Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri...
Kelimeler : saltanatın kaldırılması, etkili faktörler, saltanatın kaldır...

Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı
  Atatürk’ün Tarih İnkılabı ve Tarih İnkılabının Niteliği Osmanlılarda tarih Osman Oğullarından itibaren başlatılıyordu. Türklerin ta Orta Asya’ya kadar uzanan tarihi bir kenara itilmişti. Bu tutumda Avrupalıların Türklerin tarihlerini yanlış bilmelerine neden olmuştu. Türkleri hiçbir uygarlık ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12821
Başlık : Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılab...
Kelimeler : Atatürk’ün Tarih İnkılabı, ve, ile, Tarih İnkılabının Niteli...

Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Özellikleri
  Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Yönleri Türk Milletinin yüzyıllar boyunca çağdaş olduğu milletlere göre oldukça geri bir konumda kalmasına sebep olan köhnemiş ve kendi kalıplarını kırıp dünyaya açılamamış kurum, kuruluş ve müesseseleri tarihe gömerek çağdaş dünyanın yeni şekillen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19057
Başlık : Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Özellikleri...
Kelimeler : Atatürk, İnkılapları, nın devrimleri, nin ortak özellikleri,...

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  İnkılapçılık İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk Türk inkılâbını: “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek gereklere göure ilerlemesini sağlayacak müesseseler koyma” olarak tanımlar. İnkılâpçılık ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 29406
Başlık : İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrim...
Kelimeler : İnkılapçılık, İnkılap, ilkesi, doğrultusunda, yapılan, gerçe...

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Devletçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Devlet bu anlayışta ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmanın temel faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk defa Ebedi Şefimiz Atatürk tarafından uygulamaya k...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47454
Başlık : Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devriml...
Kelimeler : Devletçilik, Devlet, ilkesi, doğrultusunda, yapılan, gerçekl...

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Laiklik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk din ile devlet işlerinin kesinlikle bir birinden ayrı tutulması gerektiğinin farkında idi. Özellikle dinin siyasetten ayrı tutulmasının çağdaş bir toplumu oluşturan dinamiklerden olduğunu belirtmiştir. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26549
Başlık : Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)...
Kelimeler : Laiklik, Laik, din ile devlet işlerinin ayrılması, ilkesi, d...

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Halkçılık İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Bir milleti oluşturan aynı toprağı vatan bilmiş çeşitli mesleklerin ve toplumsal gurupların içinde bulunduğu insan topluğuna halk denir. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçiliğin hemde Milliyetçiliğin zorunlu bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33767
Başlık : Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler...
Kelimeler : Halkçılık, halk, Ulusçuluk, ilkesi, doğrultusunda, yapılan, ...

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Milliyetçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Millet olma gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı olan milliyetçilikte temel unsur millettir. Millet ise geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de bir arada yaşama istek ve arzu ve inancında olan aynı va...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30279
Başlık : Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devri...
Kelimeler : Milliyetçilik ilkesi, doğrultusunda, yapılan, oluşturulan, i...

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  Cumhuriyetçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk İlkeleri arasında en başta yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın değişitirilemez hükümleri arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini teşkil eden bir ilkedir. Klasik ve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24887
Başlık : Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar...
Kelimeler : Cumhuriyetçilik ilkesine, bağlı olarak, gerçekleştirilen ink...

Üniversite Reformunun Yapılması – 1933
  Cumhuriyet Dönemi Üniversite Reformu – Atatürk’ün Üniversite Reformu Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedilmişti. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanmış, medreselerin kapatılması ile de eğitimdeki ikilik sonra erdirilm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40540
Başlık : Üniversite Reformunun Yapılması – 1933...
Kelimeler : Darülfünundan üniversiteye, Cumhuriyet Dönemi Üniversite Ref...

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 78 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 

Sizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yorumlarınızı bize gönderebilir veya sitemiz hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.Yapacağınız yorumlar sitemizin "YORUMLAR" bölümünde toplu olarak yayınlanmaktadır.

 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 Atatürk Rastgele Resim
Atatürk Rastgele Video
Atatürk Rastgele Poster
Atatürk Çanakkale Savaşı
 

Çanakkale Savaşı Hakkında Kısa Bilgiler Yıl 1915. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal...Devamı için tıklayın /178392 Kez.

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarına Etkisi - Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki Başarısı Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları sırasında...Devamı için tıklayın /45809 Kez.

 

Atatürk'ün Çanakkale Savaşındaki Görevi - Çanakkale Savaşında Atatürk’ün Görevi Neydi - Atatürk Çanakkale Savaşında Albay'dı Mustafa Kemal Atat...Devamı için tıklayın /44910 Kez.

 

Çanakkale Zaferi - 18 Mart 1915 - Çanakkale Zaferi Hakkında Yazı - Çanakkale Zaferi Hakkında Bilgi - Çanakkale Zaferi ile İlgili Yazı – Çanakkale ...Devamı için tıklayın /39041 Kez.

 

Çanakkale Savaşı ile İlgili Kısa Bir Anı - Çanakkale Savaşı Anısı, Çanakkale Savaşı ile İlgili Anı - Çanakkale Askerlerinin Anısı - Çanakkale’yle ...Devamı için tıklayın /36388 Kez.

 

Çanakkale Savaşları Kahramanı - Topçu Onbaşı Seyit - Koca Seyit
Seyit Onbaşı Anısı ile İlgili - Seyit Onbaşı Anıları
Çanakkale ‘de 18 Mart
...Devamı için tıklayın /32302 Kez.


Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status